×

Magna Mike

 

Je ručný hrúbkomer pre neferomagnetické materiály, využívajúci magnetickú metódu na získanie spoľahlivých a reprodukovateľných výsledkov merania hrúbky stien. Obsluha prístroja Magna Mike je veľmi jednoduchá.

 • Meranie sa vykonáva tak, že na jeden (spravidla vnútorný) povrch sa umiestni malá oceľová gulička a oproti z druhej strany (vonkajšej) magnetická sonda. Meranie hrúbky steny medzi guličkou a sondou zabezpečuje senzor pracujúci na princípe Hallovho javu, zabudovaný do sondy. Výsledok merania sa okamžite zobrazuje na dobre čitateľnej číslicovej obrazovke.

         

  Plastové fľaše

  U aplikácií ako napr. meranie hrúbky stien plastových nádob, sa oceľová gulička jednoducho vhodí dovnútra nádoby a sonda priložená zvonka magnetickou silou guličku pritiahne, takže pri meraní gulička sleduje pohyb sondy po povrchu aj v kritických miestach ako sú rohy. V móde “Minimum” prístroj kontinuálne zobrazuje aktuálnu, t.j. okamžitú nameranú hodnotu hrúbky aj najnižšiu-minimálnu nameranú hodnotu.

   

   

  Ostatné aplikácie
  Magna Mike  je ideálny prístroj na meranie tvarovo zložitých častí. Umožňuje vykonať bodové merania hrúbky stien v tesných rohoch alebo drážkach, už od polomeru zaoblenia 1/32 inch. Magna Mike sa úspešne integruje do programov kvality pre sklenené a hliníkové nádoby a kontajnery, časti vyrobené z kompozitných materiálov pre letectvo, medicínske obaly, plastové panely do áut, airbagy a ďalšie časti z neferomagnetických materiálov.

   

    

 • V móde “Minimum Mode” kontinuálne zobazuje najmenšiu nameranú hodnotu hrúbky steny
  Ľahký prístroj “do ruky”
  Má iba málo tlačítok a jednoduché ovládanie
  Veľký podsvietený LCD display
  Rýchle meranie hrúbky - až 16 hodnôt za sekundu
  Je schopný zistiť minimálnu hrúbku v úzkych rohoch
  Ľahko meria aj v strede veľkých častí
  Presnosť nie je závislá na vlastnostiach skúšaného materiálu
 • Konštrukčné prvky
  Potrubné systémy
  Lepené časti
  Zliatiny hliníka a iných kovov
  Neželezné kovy
  Plasty/ Polyméry
  Kompozity
  Sklo/ keramika
  Guma
  Papier/ drevo
  Korózia/ hrúbka materiálu
  Mapovanie korózie/ poškodenia
  Letectvo
  Automobilový priemysel
  Železnice
  Energetika
  Strojárenstvo
  Chemický a petrochemický priemysel
  Stavebný priemysel
  Elektronika
  Farmaceutika
  Obrana
  Výskum a vývoj
  Ultrazvukové prístroje
  Hrúbkomery