×

Softvér DÜRR NDT D-Tect

 

Vhodný pre každé použitie digitálneho spracovania filmov. Má voliteľné filtre a meracie nástroje.

Inovatívne užívateľské rozhranie D-Tect umožňuje intuitívne ovládanie a uľahčuje každodennú prácu. Spoločne s HD-CR 35 NDT perfektne ponúka jednoduchý a spoľahlivý spôsob, ako vždy získať presné výsledky. Poskytuje jednoduchý prechod na digitálne spracovanie RTG snímok.

 • Automatické meranie hrúbky stien

  Pri použití voliteľného príslušenstva SW - nástrojov na meranie hrúbky steny, sa dá jednoducho určiť hrúbka steny. Meracie funkcie SW berú do úvahy, či ide o ručnú kalibráciu dát, alebo či parametre expozície boli použité tak, ako to vyžaduje technika RTG projekcie.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Funkcia histogramu

  Vyrovnanie hodnôt šedej v histograme umožňuje simultánne hodnotenie optickej hustoty rôznych materiálov.

   

  Filter vysokého kontrastu

  Tento filter umožňuje optimalizovať kontrast obrázku. Pôvodné údaje vždy zostávajú bez zmeny.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Jemný štruktúrny filter

  Jemný štruktúrny filter je obzvlášť užitočný pre analýzu zvarov. Malé nedostatky sú rýchlo odstránené, výsledný obraz je lepší a kontrast sa optimalizuje. Originál obrazových dát je vždy zachovaný.

  Veľkosť vád, inklúzií a prasklín môže byť odhalená pomocou meracích funkcií SW.

 • Prežarovacia technika
  Digitálna rádiografia