×

HD-CR 35 NDT

 

Optimálne riešenie pre HD-CR skenovací systém s vysokým rozlíšením, určený na skenovanie ohybných IP (pamäťových platní).

 • Systém počítačovej rádiografie (CR Computed Radiography) pre analýzu kvality zvarových spojov a materiálov. HD-CR 35 NDT firmy DURR NDT je systém digitálnej rádiografie, ktorý využíva laserový skener, systém zobrazovacích platní (IP), výkonný počítač, špeciálny software a zobrazovacie zariadenie. Systém je po naskenovaní zobrazovacej platne schopný zobraziť rádiogram kontrolovaného predmetu v digitálnej forme. Zariadenie je možné okrem sieťového napájania použiť aj s externým batériovým zdrojom.

  Zariadenie vyhovuje najprísnejším požiadavkám zodpovedajúcim norme EN14784-1 a IP Special/40 norme ASTM E 2446 pre priemyslovú počítačovú rádiografiu s fosforeskujúcimi zobrazovacími platňami.

  Celý systém  HD-CR 35 NDT bol certifikovaný ako prvý spoločnosťou BAM (kópia certifikátu je prílohe).

   

   

   

   

   

  Funkčné parametre
   
  Dodávané zariadenie spĺňa nasledovné funkčné parametre:

  • CR systém je prenosný, v štandardnej výbave je zhrnutý pevný kufor CR systému, slúžiaci na prenos alebo prevoz CR skenera.
  • Systém CR pri skenovaní spracováva súbory v zmysle štandardu DICOM a DICONDE, tzn. uložený naskenovaný súbor nesie informáciu o stave a čase vytvorenia základnej naskenovanej snímky a každej jej ďalšej zmene alebo úprave. Systém umožňuje ukladanie dát vo formáte JPEG, BMP, TIFF.
  • CR systém môže pracovať pri rôznej atmosfére – vstavaná mazacia jednotka je zabudovaná a je súčasťou systému.
  • Pracovný cyklus systému: skladovanie a transport 100% pri teplotách -20°C až 60°C,  inštalácia je doporučená do suchých a ventilovaných miestností s doporučeným rozsahom vnútornej teploty 10°C až 35°C.
  • Kompletná dodávka je vrátane viacerých ohybných, presne rozmerovo špecifikovaných IP platní s citlivosťou 50 µm a 100 µm. Súčasťou dodávky je aj čistiaci set/box špeciálnych utierok určených na IP platne.
  • Systém je dodávaný s návodom na ovládanie v slovenskom a anglickom jazyku.
  • CR zariadenie je vybavené PC pracovnou zostavou uvádzanou nižšie. Je možné ho však prepojiť s ľubovoľnou PC zostavou, ktorá spĺňa minimálne požadované parametre dodávaného PC.   

   

   

   

  Systém je plne kompatitibilný so softvérom D-TECT, ktorý zabezpečí všetky potrebné operácie pre vyhodnotenie nameraných údajov z RTG testovania vzorky.

  Zobrazovací software D-TECT

  • Je plne kompatibilný s dodávaným skenerom, umožňuje riadenie a nastavenie snímania pomocou skenera
  • Automatické rozlíšenie expozície. (automaticky nastaví kontrast a jas)
  • Software je kompatibilný aj s databázovým softvérom (SQL, klientský server)
  • Software musí obsahovať nasledovné nástroje pre manipuláciu a prácu s obrázkom:
   • Zoom
   • Flip
   • Rotácia
   • Nastavenie jasu a kontrastu
   • Reverzia zobrazenia
   • Rozdelenie obrazovky do viacerých okien
   • Doplnkové okno s nastavením rozlíšenia (Funkcia lupy)
   • Vkladanie textov, poznámok
   • Funkcie histogramu                      
   • Obrazové filtre pre optimalizáciu obrazu:vysoký kontrast a jemná štruktúra
   • Zvýraznenie hrán/obrysov
   • Pseudozobrazenie
   • Meracie funkcie: meranie hrúbky steny, meranie dĺžky/vzdialenosti, meranie uhla, meranie plochy, meranie lineárnej úrovne sčernania – funkcia histogramu, meranie odstupu signálu od šumu
   • Kalibrácia meraní
   • Korekcia geometrickej škály    

   

  Dodávaná pracovná stanica/ počítač WORKSTATION je v rozsahu:

  CPU: Intel Pentium IV, 3 GHz
  RAM: 4GB
  Operačný systém: Windows XP Professional, 32 bit, Service Pack 3
  Hard disk: Workstation 160 GB, Databázový hard disk 2x1TB
  Zapisovacia jednotka: DVD/CDRW combo drive
  Monitor: 24“,rozlíšenie: 1920x1080; Svietivosť monitora 300cd/m²
  Grafická karta: 256 bit 1 GB DDR5; Podporovaný štandard DirectX 11
  Vstavaná sieťová karta: Ethernet 10/100/1000 LAN interface (RJ-45 konektor)
  Doplnkové príslušenstvo: Myš, klávesnica, farebná laserová tlačiareň

 • Rozlíšenie optického systému skenera    je max. 40 lp/mm
  Veľkosť ohniska laserového lúča skenera na platni dosahuje min. 12,5 µm
  Skenovacie rozlíšenie / reading pitch minimálne. 12,50 µm a maximálne 130 µm
  Škála rozlíšenia šedej farby je až 16 bit/ 65.536 úrovní šedosti
  Rozsah skenovania záznamových platní (IP) - šírka max. 35,4 cm, dĺžka nie je limitovaná
  Rýchlosť skenovania         35.4 x 43.0cm (14”x17”) max. 160 s
  Napájanie: 200-250V, 60 Hz
  Max. výkon: 120W
  Hmotnosť : 21kg
 • Prežarovacia technika
  Digitálna rádiografia